پوکه های ما به دلیل بدون واسطه و استخراج مستقیم از معادن پوکه خود از تعرفه های ارزان و اقتصادی برخوردار میباشد.

قیمت انواع پوکه معدنی

تفاوت قیمت انواع پوکه معدنی به دلیل اختلاف سایز و سبکی و سنگینی نوع پوکه معدنی میباشد.   سفارش پوکه ومشاوره رایگان: ۰۹۱۸۹۰۷۰۵۰۲

 تماس:۰۸۷۳۵۲۴۶۶۱۹

نوع پوکهدرجه کیفیتقیمت-تومان
پوکه سیاه بادامی۱هر متر مکعب ۱۴٫۰۰۰
پوکه سیاه بادامی۲هر متر مکعب ۱۲٫۰۰۰
بادامی مخلوط سیاه,قرمز,نخودی۱هر متر مکعب ۱۲٫۰۰۰
پوکه سیاه نخودی۱هر متر مکعب ۱۶٫۰۰۰
پوکه نخودی۲هر متر مکعب ۱۴٫۰۰۰
پوکه عدسی سیاه۱هر متر مکعب ۲۲٫۰۰۰
پوکه سیاه۲هر متر مکعب ۲۰٫۰۰۰
پوکه عدسی قرمز۱هر متر مکعب ۱۸٫۰۰۰
پوکه ماسه ی سیاه۱هر تن ۱۰٫۰۰۰
قلوه سنگ۱هر تن ۱۰٫۰۰۰
سنگ پا هرمی۱هر عدد ۲۵۰
سنگ پا دستگاه۱هر عدد ۱۸۰

قیمت انواع پوکه معدنی

شماره تماس معدن:۰۸۷۳۵۲۴۶۶۱۹